ควรหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์

ควรหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์

สมคฺคา สนฺนิปฏิสฺสนฺติ อ่านว่า สะมัคคา สันนิปะติดสันติ

เพิ่มเพื่อน