พึงพิจารณาทุกสิ่ง โดยรอบคอบ

พึงพิจารณาทุกสิ่ง โดยรอบคอบ

โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ อ่านว่า โยนิโส วิจิเน ธัมมัง

เพิ่มเพื่อน