ความอดทน เป็นพลังของผู้บำเพ็ญเพียร

ความอดทน เป็นพลังของผู้บำเพ็ญเพียร

ขนฺติ พลํ ว ยตีนํ อ่านว่า ขันติ พะลัง วะ ยะตีนัง

เพิ่มเพื่อน