ทนดูดายไม่ได้ เพราะกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ

ทนดูดายไม่ได้ เพราะกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ

มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขณํ กรุณาสโห อ่านว่า มหาปุริสะภาวัดสะ ลักขะณัง กรุณาสะโห

เพิ่มเพื่อน