จงเห็นความประมาทเป็นโทษภัย

จงเห็นความประมาทเป็นโทษภัย

ปมาทํ ภยโต ทิสฺวา อ่านว่า ปะมาทัง ภะยะโต ทิดสะหวา

เพิ่มเพื่อน