การสนทนาธรรมตามกาล เป็นมงคลสูงสุด

การสนทนาธรรมตามกาล เป็นมงคลสูงสุด

กาเลน ธมฺมสากจฺฉา อ่านว่า กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา

เพิ่มเพื่อน