การบำเพ็ญเพียร เป็นมงคลสูงสุด

การบำเพ็ญเพียร เป็นมงคลสูงสุด

ตโป จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อ่านว่า ตะโป จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เพิ่มเพื่อน