ไม่ควรดูหมิ่นตนเอง

ไม่ควรดูหมิ่นตนเอง

อตฺตานํ อติมญฺญสิ อ่านว่า อัดตานัง อะติมัญญะสิ

เพิ่มเพื่อน