ไม่พึงขวนขวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

ไม่พึงขวนขวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

อนตฺเถ น ยุตฺโต สิยา อ่านว่า อะนัดเถ นะ ยุดโต สิยา

เพิ่มเพื่อน