อายุของคนสิ้นไปตามคืนและวัน

อายุของคนสิ้นไปตามคืนและวัน

วโย รตฺตินทิวกฺขโย อ่านว่า วะโย รัตตินทิวักขะโย

เพิ่มเพื่อน