เมื่อต้องการความสุข ไม่พึงสิ้นหวัง

เมื่อต้องการความสุข ไม่พึงสิ้นหวัง

อาสํ น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย อ่านว่า อาสัง นะ ฉินเทยยะ สุขาคะมายะ

เพิ่มเพื่อน