สิ่งทั้งหลาย สำเร็จแล้วด้วยใจ

สิ่งทั้งหลาย สำเร็จแล้วด้วยใจ

มโนเสฏฺฐา มโนมยา อ่านว่า มะโนเสดฐา มะโนมะยา

เพิ่มเพื่อน