วันคืนเคลื่อนคล้อย อายุเหลือน้อยลงทุกที

วันคืนเคลื่อนคล้อย อายุเหลือน้อยลงทุกที

อายุ อปฺปตรํ สิยา อ่านว่า อายุ อัปปะตะรัง สิยา

เพิ่มเพื่อน