อย่าเผลอไปตามกระแสจิต

อย่าเผลอไปตามกระแสจิต

มา จิตฺตสฺส วสํ คมิ มา อ่านว่า จิดตัดสะ วะสัง คะมิ

เพิ่มเพื่อน