ควรมีความเสียสละเป็นหลักมั่นอยู่ในใจ

ควรมีความเสียสละเป็นหลักมั่นอยู่ในใจ

จาคาธิฏฺฐาโน อ่านว่า จาคาทิดถาโน

เพิ่มเพื่อน