จงดูแลตน อย่าให้ตนเดือดร้อน

จงดูแลตน อย่าให้ตนเดือดร้อน

อตฺตานุรกฺขี ภว มา อฑยฺหิ อ่านว่า อัดตานุรักขี ภะวะ มา อะทัยหิ

เพิ่มเพื่อน