สิ่งใดพร่อง สิ่งนั้นมักดัง

สิ่งใดพร่อง สิ่งนั้นมักดัง

ยทูนกํ ตํ สนฺติ อ่านว่า ยะทูนะกัง ตัง สันติ

เพิ่มเพื่อน