การไม่คบคนพาล เป็นมงคลสูงสุด

การไม่คบคนพาล เป็นมงคลสูงสุด

อเสวนา จ พาลานํ อ่านว่า อะเสวะนา จะ พาลานัง

เพิ่มเพื่อน