การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลสูงสุด

การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลสูงสุด

ปูชา จ ปูชนียานํ อ่านว่า ปูชา จะ ปูชะนียานัง

เพิ่มเพื่อน