การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม เป็นมงคลสูงสุด

การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม เป็นมงคลสูงสุด

ปฏิรูปเทสวาโส อ่านว่า ปฏิรูปะเทสะวาโส

เพิ่มเพื่อน