การรอบรู้ในศิลปะ เป็นมงคลสูงสุด

การรอบรู้ในศิลปะ เป็นมงคลสูงสุด

สิปฺปญฺจ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อ่านว่า สิบปัญจะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เพิ่มเพื่อน