การนอบน้อมถ่อมตน เป็นมงคลสูงสุด

การนอบน้อมถ่อมตน เป็นมงคลสูงสุด

นิวาโต จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อ่านว่า นิวาโต จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เพิ่มเพื่อน