การฟังธรรมตามกาล เป็นมงคลสูงสุด

การฟังธรรมตามกาล เป็นมงคลสูงสุด

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ อ่านว่า กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง

เพิ่มเพื่อน