ทำงานโดยผลีผลาม จะเดือดร้อน ในภายหลัง

ทำงานโดยผลีผลาม จะเดือดร้อน ในภายหลัง

มนฺโท ปจฺฉานุตปฺปติ อ่านว่า มันโท ปัดฉานุตัปปะติ

เพิ่มเพื่อน