ควรทำแต่ความดี ให้เป็นนิจ

ควรทำแต่ความดี ให้เป็นนิจ

กร ปุญญมโหรตฺตํ อ่านว่า กะระ ปุนยะมะโหรัดตัง

เพิ่มเพื่อน