พึงเป็นผู้มีความสุข จากการไม่เป็นหนี้

พึงเป็นผู้มีความสุข จากการไม่เป็นหนี้

อนณสุขํ ภเวยฺย อ่านว่า อะนะนะสุขัง ภะเวยยะ

เพิ่มเพื่อน