คนดี ทำประโยชน์แก่คนทั้งปวง

คนดี ทำประโยชน์แก่คนทั้งปวง

สพฺเพสํ สหิโต โหติ อ่านว่า สับเพสัง สะหิโต โหติ

เพิ่มเพื่อน