โลก อันจิตย่อมนำไป

โลก อันจิตย่อมนำไป

จิตฺเตน นียติ โลโก อ่านว่า จิดเตนะ นียะติ โลโก

เพิ่มเพื่อน