เหตุอย่างหนึ่ง อาจดีสำหรับคนหนึ่ง

เหตุอย่างหนึ่ง อาจดีสำหรับคนหนึ่ง

ตเถเวกสฺส กลฺยาณํ อ่านว่า ตะเถเวกัดสะ กัลยาณัง

เพิ่มเพื่อน