เหตุอย่างหนึ่ง อาจเสียสำหรับอีกคนหนึ่ง

เหตุอย่างหนึ่ง อาจเสียสำหรับอีกคนหนึ่ง

ตเถเวกสฺส ปาปกํ อ่านว่า ตะเถเวกัดสะ ปาปะกัง

เพิ่มเพื่อน