พ่อแม่ เป็นผู้ควรแก่การเคารพของลูก

พ่อแม่ เป็นผู้ควรแก่การเคารพของลูก

อาหุเนยฺย จ ปุตฺตานํ อ่านว่า อาหุเนยยะ จะ ปุดตานัง

เพิ่มเพื่อน