จิตของผู้ที่มีความทุกข์ ย่อมไม่เป็นสมาธิ

จิตของผู้ที่มีความทุกข์ ย่อมไม่เป็นสมาธิ

ทุกฺขิโน จิตฺตํ น สมาธิยติ อ่านว่า ทุกขิโน จิดตัง นะ สะมาธิยะติ

เพิ่มเพื่อน