ใคร่ครวญก่อน แล้วจึงทำดีกว่า

ใคร่ครวญก่อน แล้วจึงทำดีกว่า

นิสมฺม กรณํ เสยฺโย อ่านว่า นิสัมมะ กะระนัง เสยโย

เพิ่มเพื่อน