ผู้ไม่คาดหวัง ย่อมหลับเป็นสุข

ผู้ไม่คาดหวัง ย่อมหลับเป็นสุข

สุขํ นิราสา สุปติ อ่านว่า สุขัง นิราสา สุปะติ

เพิ่มเพื่อน