การไตร่ตรองโดยพินิจ เป็นพลังของบัณฑิต

การไตร่ตรองโดยพินิจ เป็นพลังของบัณฑิต

นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา อ่านว่า นิดชัดติพะลา ปันดิตา

เพิ่มเพื่อน