ความละโมบโลภมาก เป็นบาป

ความละโมบโลภมาก เป็นบาป

อติโลโภ หิ ปาปโก อ่านว่า อะติโลโภ หิ ปาปะโก

เพิ่มเพื่อน