เมื่อมีความโกรธ ย่อมเสื่อมจากความดี

เมื่อมีความโกรธ ย่อมเสื่อมจากความดี

โกธชาโต ปราภโว อ่านว่า โกทะชาโต ปะราภะโว

เพิ่มเพื่อน