ไม่มีไฟใดเสมอด้วยไฟคือราคะ

ไม่มีไฟใดเสมอด้วยไฟคือราคะ

นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ อ่านว่า นัดถิ ราคะสะโม อัคคิ

เพิ่มเพื่อน