พึงรักษาความดี เหมือนเกลือรักษาความเค็ม

พึงรักษาความดี เหมือนเกลือรักษาความเค็ม

รกฺเขยฺย สาธุ ลวณํ โลณตํ ยถา อ่านว่า รักเขยยะ สาทุง ละวะนัง โลนะตัง ยะถา

เพิ่มเพื่อน