โลกเป็นไปตามจิต

โลกเป็นไปตามจิต

จิตฺเตน นียติ โลโก อ่านว่า จิดเตนะ นียะติ โลโก

เพิ่มเพื่อน