ผู้ฉลาด ไม่ควรท้อแท้

ผู้ฉลาด ไม่ควรท้อแท้

น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต อ่านว่า นะ นิบพินเทยยะ ปันดิโต

เพิ่มเพื่อน