คนมีความรู้ บากบั่นและจริงจัง ย่อมไม่ตกต่ำ

คนมีความรู้ บากบั่นและจริงจัง ย่อมไม่ตกต่ำ

น หิยติ สจฺจปรกฺกโม มุนิ อ่านว่า นะ หิยะติ สัดจะปะรักกะโม มุนิ

เพิ่มเพื่อน