ไม่ควรกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้า

ไม่ควรกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้า

สมฺมุขา นาติขีณํ ภเณ อ่านว่า สัมมุขา นาติขีนัง ภะเน

เพิ่มเพื่อน