ควรชื่นชมถ้อยคำ ที่เป็นสุภาษิต

ควรชื่นชมถ้อยคำที่เป็นสุภาษิต

สุภาสิตํ อนุโมเทยฺย อ่านว่า สุพาสิตัง อะนุโมเทยยะ

เพิ่มเพื่อน