จงชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธตอบ

จงชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธตอบ

อกฺโกเธน ชิเน โกธํ อ่านว่า อักโกเธนะ ชิเน โกธัง

เพิ่มเพื่อน