ข่มความโกรธได้ ย่อมไม่เศร้าโศก

ข่มความโกรธได้ ย่อมไม่เศร้าโศก

โกธํ ฆตฺวา น โสจติ อ่านว่า โกธัง คัดตะวา นะ โสจะติ

เพิ่มเพื่อน