ผู้มีสติ เท่ากับมีสิ่งนำโชคตลอดเวลา

ผู้มีสติ เท่ากับมีสิ่งนำโชคตลอดเวลา

สติมโต สทา ภทฺทํ อ่านว่า สะติมะโต สะทา พัดทัง

เพิ่มเพื่อน