การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย อ่านว่า สุโข ปุนยัดสะ อุดจะโย

เพิ่มเพื่อน