จากความเสื่อม ย่อมเกิดโทษ

จากความเสื่อม ย่อมเกิดโทษ

ขยา ปโทสา ชายนฺติ อ่านว่า ขะยา ปะโทสา ชายันติ

เพิ่มเพื่อน