จากความประมาท ย่อมเกิดความเสื่อม

จากความประมาท ย่อมเกิดความเสื่อม

ปมาทา ชายเต ขโย อ่านว่า ปะมาทา ชายะเต ขะโย

เพิ่มเพื่อน